NLCOMP Szolgáltató Bt.
Cégünk a következő szolgáltatások elvégzését vállalja:
 • egyéni mérők mérési adatai alapján, a víz-, csatorna-, melegvíz-, fűtés-, klimatizálás díj albetétenkénti felosztás kiszámítása, figyelembe véve a gázszámlában megjelent gázártámogatási jóváírás megfelelő tulajdonoshoz való hozzárendelését is
 • felosztásról albetétenkénti elszámolás elkészítése
 • állandó jellegű fizetnivalók (pl. közös költség összegek) feltüntetése
 • kapott lista alapján nem rendszeres fizetnivalók (pl. eseti befizetnivalók) feltüntetése
 • elszámolás albetétenkénti elkészítése és elektronikus eljuttatása (PDF fájlban) a közösképviselő részére
 • vállalt elkészítési határidő: 5 munkanap
 • összesítő lista (XLS fájlban) eljuttatása a közös képviselőnek elektronikusan
 • esetleges reklamációk fogadása, dokumentálása és kezelése (amennyiben nem sikerül kölcsönösen megnyugtatóan rendezni, erről a tényről közös képviselőt értesíteni)
 • figyelemfelhívás ha egyes mérőórák adatai okot adnak arra gyanakodni, hogy a mérőóra meghibásodott (korábbi tapasztalatok alapján a kiszűrt mérőórák több mint 50%-ban valóban rossznak bizonyultak)
 • kérés szerinti kimutatás, adat szolgáltatása a Számvizsgáló Bizottságnak
 • az érintett közüzemi szolgáltatókkal szükség esetén számla egyeztetés
 • naptári év végével összesítő beszámoló készítése
 • naptári évenként az adatok archiválása (egyéni értesítők elektronikus másolata; összefoglaló táblázatok elektronikusan és papíron)
Vállaljuk, hogy a Gázművek által kiszámlázott és a tulajdonosok között felosztott gázdíj eltérése éves szinten nem több mint egy tízezred rész. (Pl. évi 10 millió Ft gázszámla esetén az eltérés nem lesz több mint 1 ezer Ft.)

További tevékenységek, amik igény esetén kérhetők:

 • mérőórák helyszíni leolvasása
 • leolvasott adatok számítógépre rögzítése
 • értesítők papírra kinyomtatása és ebben a formában átadása
 • lista alapján egyes lakók számára a kimutatás emailen küldése
 • lista alapján egyes tulajdonosok számára a kimutatás postán küldése
 • csoportos beszedési ügyintézés a tulajdonosok befizetéseinek beszedésére (ezt a szolgáltatást társasházak részére akár a többitől függetlenül is vállaljuk)
 • esetenként (pl. tulajdonosváltozás esetén) utólagosan, hóközi megosztott számítás
 • tulajdonosi befizetés nyilvántartás vezetése
Általában a Megbízó részéről a feladat elvégzéséhez kérjük biztosítani:
 • a Társasház szétosztandó közüzemi számláinak (víz, csatorna, gázszámla) másolatát rendelkezésre bocsátja, vagy lehetővé teszi hogy ezekről másolatot készítsünk
 • tájékoztatást ad a tulajdonosok személyének, illetve a közös költség összegek megváltozásáról


Kulcsszavak: közös gázdíj felosztás, közösen fizetett vízdíj szétosztás, közösköltség, csatornadíj, hődíj, gáz, víz, csatorna, áram, tulajdonosok, díj, költség megosztás, gázszámla, vízszámla, csatornaszámla, értesítő.

© Minden jog fenntartva.